3D schilderen

Gastdocent weekendschool in 2015 en 2016. 3 dimensionale schilderijen gemaakt met de leerlingen.

Belangrijk voor de weekendschool is dat leerlingen kennis maken met jouw manier van werken. Ik werk abstract en ga uit van beeldelementen en mijn schilderijen zijn 3 dimensionaal. Uitdaging was jonge leerlingen enthousiast te maken voor ’moeilijke’ kunst. Eerst snelle schetsen gemaakt, echt kijken naar dozen, hoe zien die er eigenlijk uit? En toen lekker geschilderd op de dozen.

IMC weekendschool brengt leerlingen van het basisonderwijs in aanraking met inspirerende professionals. Nieuwsgierige jongeren uit achterstandswijken tussen 10 en 14 jaar volgen vrijwillig het driejarige lesprogramma. Zij maken kennis met vakken als Geneeskunde, Techniek, Recht, Beeldende Kunst en de vele andere beroepen.

Actueel

Workshops


Workshops beeldende vorming, kunst, webdesign