POP-NU Zernike, Harens Lyceum

POP-NU, een workshop voor klassen 4 CKV

Uitgangspunt was een collage van Richard Hamilton "Just what it is.."
In groepjes maakten leerlingen een schilderij/collage van hoe zij het ideale leven van nu voorstellen. Daarbij speelden schoonheidsidealen, gadgets van nu, toekomstdromen, maar bijvoorbeeld ook emancipatie een rol.

Pop-art hield zich bezig met de alledaagse realiteit, met massacultuur, met de gewone dingen om ons heen; dat zijn dus dingen die we kopen. Eén kenmerk van opkomst van massacultuur en consumentisme is dat onze identiteit niet meer vanzelfsprekend voortvloeit uit je afkomst, het dorp waar je vandaan komt, het beroep van je vader. Identiteit stel je samen uit een aanbod van allerlei artikelen, mode, maar ook bijvoorbeeld vakantie en reizen, waarin je eigen keuzes maakt.

Actueel

Workshops


Workshops beeldende vorming, kunst, webdesign