Workshop Nieuwe Wilden

Leerlingen van de 3de klas van het Praedinius hadden de expositie "Nieuwe Wilden" in het Groninger Museum bezocht. Aansluitend heb ik met leerlingen geschilderd naar aanleiding van het werk van Walter Dahn.

De workshop vond plaats op Academie Minerva. Ik toonde het portret met 2 hoofden met bijl van Walter Dahn, wat ook in de expositie in het Groninger Museum te zien was. Een korte vergelijking met Andy Warhol, die ook portretten herhaalde in een werk. Hij becommentarieerde echter de (toen nieuwe) beeldcultuur en hield zich bezig met impact, kracht, maar ook inwisselbaarheid van het beeld. Deze betekenis van warhol, gaat bij Dahn verloren in het expressieve gebaar.
Er is wel ironie, maar we moeten ons afvragen of er niet twee hoofden zijn, domweg omdat er nog plek was voor nog een hoofd.
Ook het idee ontbreekt, dat wel leefde bij de klassiek expressionisten; wanneer we meer zouden leven en handelen vanuit ons gevoel, wanneer we minder zouden conformeren aan burgerlijke moraal, dan zou de wereld beter zijn. Het gevoel is puur, echt en liegt niet. Het is een bron waar je uit kan putten. Leerlingen namen hun schooltas mee. Ze maakten daar een bult van en schilderen deze. Leerlingen waren vrij daar dingen aan toe te voegen; de bult kan een muts zijn, maar ook een berg waar geiten op klimmen. Leerlingen werkten in groepjes van 2 of 3.
Leerlingen werkten op de grond, op groot formaat, nat in nat. Eerst een dunne onderschildering met grove schildersgereedschappen (stukken karton als spatels).

Actueel

Workshops


Workshops beeldende vorming, kunst, webdesign