Kunstruimte 09, On/of papier

Eenvoudige materialen, papier en gereduceerde vormen.

De presentatie On/of papier gaat niet over tekenen, het gaat over het gebruik van eenvoudige materialen (c.q. papier) en/of gereduceerde vormen. Het is ook niet de bedoeling ons af te zetten tegen digitale media - per slot van rekening maakt een van de deelnemers voornamelijk gebruik daarvan. Het betreft wel een expositie over de ‘menselijke maat’. Van financierende instanties en overheidswege wordt het belang van het gebruik van ‘nieuwe media (c.q. digitale media) in de beeldende kunst enthousiast gefaciliteerd. Ons inziens een inhoudelijke bemoeienis met beeldende kunst, immers de achterliggende gedachte is daarbij dat digitale kunst vernieuwend, nieuw, hedendaags en interessant is. Dat mag in sommige gevallen zo zijn, maar dat betekent nog niet (zoals bij genoemde instanties dan wordt gedacht) dat alles wat niet digitaal is niet vernieuwend, achterhaald en oninteressant is.

Actueel

Workshops


Workshops beeldende vorming, kunst, webdesign